برچسب: ادبیات معاصر

تنهایی داستانهای نازخاتون تهمینه

رمان کوتاه تهمینه

رمان کوتاه تهمینه نویسنده:پرستو مهاجر داستانهای نازخاتون   جناب سرگرد : خانمی اومدند و ادعا میکنند که همسرشون دو روز

ادامه مطلب...
داستانهای نازخاتون افیون

رمان کوتاه افیون

رمان کوتاه افیون نویسنده:حمید درکی داستانهای نازخاتون افیون ….     اصغردرآن شب سرد زمستانی با عجله چراغ خوراک  

ادامه مطلب...