داستان های نازخاتون

رمان آنلاین قبله ی  من قسمت ۸۱تا۱۰۰ 

رمان آنلاین قبله ی  من قسمت ۸۱تا۱۰۰  رمان :قبله ی من  نویسنده:میم سادات هاشمی  #قسمت۸۱ #قبله_ی_من به چشمانم خیره میشود. از برق نگاهش تا عمق قلبم تیر میکشد… عصبانی است.. سعی می کند کنترلش کند! لبهایم بی اراده به هم دوخته میشود…دست دراز می کند و در را نگه میدارد بیاید بیرون! مطیع و حرف […]

داستان های نازخاتون

رمان آنلاین قبله ی  من قسمت ۱۰۱تا آخر

رمان آنلاین قبله ی  من قسمت ۱۰۱ تا آخر رمان :قبله ی من  نویسنده:میم سادات هاشمی    #قبله_ی_من #قسمت۱۰۱ آذر ازونی که فکر می کردم خوشگل ترشدی! نگاهش می کنم. او یک زن عموی معمولی و مادرشوهری فوق العاده است! لبخند میزنم و تشکر می کنم. یلدا بخش کوتاه تور را روی صورتم میندازد و […]

دختر زشت داستانهای نازخاتون داستان انلاین داستانهای واقعی
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین دختر زشت قسمت ۲۱تا ۴۰ 

رمان آنلاین دختر زشت قسمت ۲۱تا ۴۰  رمان:دختر زشت  نویسنده:شیرین برقعی  #دختر_زشت #قسمت۲۱ صفورا مصرانه، میان گریه گفت: – اما این حقیقته … سهراب با لحنی ملایم و مهربان گفت: – گفتم کافیه دیگه … حقیقت هم باشه، حقیقته که من باهاش مشکلی ندارم. فقط ازت می خوام که به من انرژی بدی تا مشکلات […]

دختر زشت داستانهای نازخاتون داستان انلاین داستانهای واقعی
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین دختر زشت قسمت ۴۱تا ۶۰ 

رمان آنلاین دختر زشت قسمت ۴۱تا ۶۰  رمان:دختر زشت  نویسنده:شیرین برقعی    #دختر_زشت #قسمت۴۱ یک هفته گذشت. در این مدت آنها بدن ماه پاره را به خاک سپردند و برای او مراسم ختم مختصری گرفتند. نوزاد از راه رسیده، حسابی سرگرمشان ساخته بود. سهراب که پدرش بود و واقعاً او را دوست می داشت. صفورا […]

دختر زشت داستانهای نازخاتون داستان انلاین داستانهای واقعی
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین دختر زشت قسمت ۶۱تا ۸۰ 

رمان آنلاین دختر زشت قسمت ۶۱تا ۸۰  رمان:دختر زشت  نویسنده:شیرین برقعی  #دختر_زشت #قسمت۶۱ از طرفی چون زن اولیه خیلی شوهرش رو دوست داشت از ترس اینکه نکنه شوهرش پیش زن دومیه پاگیر بشه بهش می گه زنی که می گیری حتماً باید خیلی زشت باشه تا یک موقع گلوت پیشش گیر نکنه!   اتفاقاً شوهره […]

کاش یک زن نبودم داستانهای نازخاتون داستان آنلاین
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین کاش یک زن نبودم قسمت ۱تا۱۰

رمان آنلاین کاش یک زن نبودم قسمت ۱تا۱۰ رمان :کاش یک زن نبودم  نویسنده :علی رضا امینی مقدم  #کاش_یک_زن_نبودم #قسمت۱ فصل ۱ دخترك براي چندمين بار نگاهي به ساعت مچييش انداخت و زير لب غر غر كنان گفت: اه باز اين پسره احمق دير كرد انگار اصلا موقعيت منو درك نميكنه.. و بعد با حرص […]

کاش یک زن نبودم داستانهای نازخاتون داستان آنلاین
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین کاش یک زن نبودم قسمت ۲۱تا۳۰  

رمان آنلاین کاش یک زن نبودم قسمت ۲۱تا۳۰   رمان :کاش یک زن نبودم  نویسنده :علی رضا امینی مقدم  #کاش_یک_زن_نبودم #قسمت۲۱ احساس چندش آوری داشتم و دوست داشتم یك تو د هنی محكم بهش بزنم و پیاده بشم ولی تمام طول راه به این فكر میكردم كه چطور میتونم حال این پیر پاتال هوس رانو بگیرم […]

کاش یک زن نبودم داستانهای نازخاتون داستان آنلاین
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین کاش یک زن نبودم قسمت ۳۱تا آخر  

رمان آنلاین کاش یک زن نبودم قسمت ۳۱تا آخر   رمان :کاش یک زن نبودم  نویسنده :علی رضا امینی مقدم  #کاش_یک_زن_نبودم #قسمت۳۱ ولي وقتي منو همراه با رضا و دست در دست رضا ديد مات و مبهوت به من و رضا خيره شد . بعد از چند ثانيه كه ساناز به خودش اومد به سرعت به […]

داستانهای نازخاتون رمان آنلاین داستان واقعی سرگیجه ای تنهایی من
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین سرگیجه های تنهایی من قسمت ۱تا۲۰

رمان آنلاین سرگیجه های تنهایی من قسمت ۱تا۲۰ رمان:سرگیجه های تنهایی من  نویسنده :سید آوید محتشم   سرگیجه_های_تنهایی_من #قسمت۱ اتابک   تمام قدرتم رو برای آخرین پک به کار گرفتم و دود غلیظ رو از بینی و دهنم بیرون فرستادم و نالیدم-نمیشه! صدای همیشه خونسرد بابک پیچید تو گوشم-حالا من یه چیزی ازت خواستما! سیـ […]

داستانهای نازخاتون رمان آنلاین داستان واقعی سرگیجه ای تنهایی من
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین سرگیجه های تنهایی من قسمت ۲۱تا ۴۰

رمان آنلاین سرگیجه های تنهایی من قسمت ۲۱تا ۴۰ رمان:سرگیجه های تنهایی من  نویسنده :سید آوید محتشم   #سرگیجه_های_تنهایی_من #قسمت۲۱ اتابک موبایلم زنگ خورد… بی حوصله نگاهی به صفحه اش انداختم…بابک بود… -اتا کجایی؟ -بیرون! -بهانه تنهاست؟ یه لحظه نگران شدم-چطور مگه؟ تند تند گفت-زنگ زدم بهش…عصبی شد…داشت نفس نفس میزد…اتابک گوشت با منه؟ نفسم […]