این من این تو رمان آنلاین ناهید گلکار داستان واقعی
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین این من این تو قسمت ۱تا۱۰

رمان آنلاین این من این تو قسمت ۱تا ۱۰ رمان:این من این تو نویسنده:ناهید گلکار  داستانهای نازخاتون, [۲۷.۰۶.۱۷ ۲۲:۱۸] #قسمت اول-بخش اول #این_من : صبح زود با صدای بابام از خواب بیدار شدم دو روزی بیشتر نبود که از سربازی اومده بودم و دلم می خواست بخوابم ولی باید بلند می شدم و به کارا […]

این من این تو رمان آنلاین ناهید گلکار داستان واقعی
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین این من این تو قسمت  ۱۱تا۲۰  

رمان آنلاین این من این تو قسمت  ۱۱تا۲۰  رمان:این من این تو نویسنده:ناهید  گلکار   #داستان #این_من و #این_تو #قسمت یازدهم -بخش اول #این_من (سینا ) فردا جمعه بود و من تا نزدیک ظهر خواب بودم .. تو همون عالم صدای زنگ تلفن رو شنیدم .. خواب آلو بدون اینکه چشممو باز کنم دستم رو […]

این من این تو رمان آنلاین ناهید گلکار داستان واقعی
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین این من این تو قسمت  ۲۱تا۳۰ 

رمان آنلاین این من این تو قسمت  ۲۱تا۳۰  رمان:این من این تو نویسنده:ناهید  گلکار داستانهای نازخاتون, [۰۴.۰۷.۱۷ ۲۲:۰۱] داستان #این_من و #این_تو #قسمت بیست و یکم، بخش اول #این_تو (مهسا) قلبم از دیدن سینا، که داشت برای خواستگاری رعنا میومد، به درد اومده بود وقتی بهش نگاه می کردم می فهمیدم بیشتر از اونچه که […]

این من این تو رمان آنلاین ناهید گلکار داستان واقعی
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین این من این تو قسمت  ۳۱تا۴۰ 

رمان آنلاین این من این تو قسمت  ۳۱تا۴۰  رمان:این من این تو نویسنده:ناهید  گلکار   سی و یکم بخش اول   این من ( سینا ) : همه چیز به نظر ساده میومد ولی نه برای من , دائم نگران رعنا بودم … روزی صد بار بهش زنگ می زدم و مراقب خورد و خوراکش […]

این من این تو رمان آنلاین ناهید گلکار داستان واقعی
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین این من این تو قسمت  ۴۱تاآخر 

رمان آنلاین این من این تو قسمت  ۴۱تاآخر  رمان:این من این تو نویسنده:ناهید  گلکار قسمت چهل و یکم بخش اول     این تو ( مهسا ) : شرف از اتاقم رفت بیرون و منو با یک دنیا اضطراب و نگرانی و شایدم خجالت تنها گذاشت … مدتی بدون هیچ حرکتی همون جا نشستم … […]

ناهید کلگار,حمیدگلکار,رمان آنلاین,سرگذشت واقعی
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین زندگینامه شهیدحمید گلکار بر اساس سرگذشت واقعی قسمت ۱تا۱۰

رمان آنلاین زندگینامه شهید حمید گلکار بر اساس سرگذشت واقعی قسمت ۱تا ۱۰  سرگذشت های واقعی  نویسنده : ناهید گلکار  داستانهای نازخاتون, [۰۴.۰۵.۱۷ ۱۶:۵۳] #۱ به نام خداوند هستی بخش فصل اول :تولد و کودکی : نزدیک ظهر بود از دم دمهای صبح عفت خانم فریاد می زد و درد می کشید. همه در تکاپو […]

ناهید کلگار,حمیدگلکار,رمان آنلاین,سرگذشت واقعی
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین زندگینامه شهیدحمید گلکار بر اساس سرگذشت واقعی قسمت ۱۱تا۲۰

رمان آنلاین زندگینامه شهید حمید  گلکار بر اساس سرگذشت واقعی قسمت ۱۱تا۲۰  سرگذشت های واقعی  نویسنده : ناهید گلکار  #۱۱ به عنوان مثال، وقتی هشت سال داشت یک روز همه خانواده دور هم “آقا جون شما قلقلکی هستید؟” پدر دستها را بودند حمید از پدر پرسید: رو به باال باز کرد و خودش را محکم […]

ناهید کلگار,حمیدگلکار,رمان آنلاین,سرگذشت واقعی
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین زندگینامه شهید حمید گلکار بر اساس سرگذشت واقعی قسمت ۲۱تا۳۰

رمان آنلاین زندگینامه شهید حمید گلکار بر اساس سرگذشت واقعی قسمت ۲۱تا۳۰  سرگذشت های واقعی  نویسنده : ناهید گلکار  #۲۱ صل ششم: دوران جنگ تحمیلی : فقط نُه روز از جنگ گذشته بود که حمید راهی شد و با گروهی از بسیجی های کرج به جبهه رفت و یک ماهی طول کشید تا برگشت از […]

ناهید کلگار,حمیدگلکار,رمان آنلاین,سرگذشت واقعی
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین زندگینامه شهید حمید گلکار بر اساس سرگذشت واقعی قسمت ۳۱تا۴۰

رمان آنلاین زندگینامه شهید حمید گلکار بر اساس سرگذشت واقعی قسمت ۳۱تا۴۰  سرگذشت های واقعی  نویسنده : ناهید گلکار  #۳۱ بالاخره، صبح، حمید با رضایت کامل خانواده اش، خانه را ترک کرد. مادر او را از قرآن رد کرد و پشت سرش آب ریخت. او چند قدم که رفت، “حاج خانم می دونی برگشت و […]

ناهید کلگار,حمیدگلکار,رمان آنلاین,سرگذشت واقعی
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین زندگینامه شهید حمید گلکار بر اساس سرگذشت واقعی قسمت ۴۱تا۵۰

رمان آنلاین زندگینامه شهید حمید گلکار بر اساس سرگذشت واقعی قسمت ۴۱تا۵۰  سرگذشت های واقعی  نویسنده : ناهید گلکار    #۴۱ او با التماس به دکتر می گوید : “تو رو خدا دکتر جوونه سه روزه همین طور اینجا افتاده.” دکتر از همان فاصله ای که با حمید داشت جلوتر نیامد. کمی حمید را نگاه […]