کفش های قرمز من

فهرست مطالب

داستانهای نازخاتون رمان انلاین

کفش های قرمز من 

نویسنده:پرستو مهاجر

داستانهای نازخاتون

 کفش های قرمز من

سلام آقا قیمت اون کفش قرمز پشت ویترین چنده ؟ سلام دخترم، کدوم یکی باباجون، چون پشت ویترین چندین مدل کفش قرمز گذاشتم، شما کدوم یکی رو میخوای؟ همونی که جلوش گرده یک پاپیون گنده داره بغلش چسب داره آهان اون کفش ورنی میگی قابل تو رو نداره دخترم قیمتش ۱۳۰ هزارتومان ! وای چقدر گرون حالا این همه پول از کجا بیارم ممنون آقا! خدایا حالا چی کار کنم چه جوری بتونم اون کفش رو بخرم وای اگه به مامان بگم طفلک ناراحت میشه آخه این همه پول از کجا بیاره؟ ساحل ساحل مامان جان کجا بودی چرا اینقدر دیر کردی جایی نبودم مامان جون . علیک سلام دخترم گربه زبونت خورده بود سلام بدی! وای مامانی ببخشید. سلام مامان مان جون جونی خسته نباشی. سلام به روی ماهت عروسک خسته نباشی. خیلی ممنون مامان جون خب بدو بیا بوس بده به مامان ببینم تا خستگیم در بره بدو بیا وروجک بغلم! ام اوم اومدم آخ جان جان جانم مامانم دختر ناز خوشگل خودم ساحل دریایی من وای مامان بسه دیگه حسابی خوردی منو! دوست دارم بخورمت از بس که مثل آب نبات شیرینی، خب تعریف کن ببینم از مدرسه چه خبرا! هیچ! مامان جون راستی امروز خانم معلم منو به عنوان مبصر برای یک سال انتخاب کرد بعدش خانم مدیر امروز صدام زد که بچه ها در زنگ های  تفریح نقاشی کار کنم آخ مامان نقاشی هاشون خیلی خرچنگ قورباغه اس آی … آی آی … وروجک قرار نیست کسی رو مسخره کنی میدونی که کار زشتیه. راست می گم دیگه مامان جون ، عب نداره گلم عوضش دختر گلم ماشاءاله برای خودش هنرمنده خانم شده آفرین به عروسک قشنگم مامان جان مامان گشنمه ناهار چی داریم. ای شیکمو تا تو بری دستات رو بشوری منم سفره انداختم خب، غذا چی داریم وای ساحل از دست تو ماکارونی داریم. آخ جون ماکارونی غذای مورد علاقه خودم مرسی مامان جون عاشقتم. برو جوجه بدوبدو مامان جونم دیگه چی یک لحظه نگام کن بگو جانم ام ام ام بوس تقدیم به شما آتیش پاره این حرکات از کجا یاد گرفتی تو خودم بودم مامان خانم گل . دو روز بعد سلام آقا، سلام دخترم باز شما هستید که ؟ آره منم خواستم بگم میشه یکبار دیگه اون کفش قرمز از نزدیک ببینم. با کمال میل دختر گلم بفرمایند. این کفش قرمز بگو ببینم دخترم اسم شما چیه ؟ اسمم ساحل هست. خب ساحل خانم چه اسم قشنگی هم داری. چند سالت هست عمو جون من ۹ سالم هست. آفرین باریک اله عمو جان. عمو میثم یک خواهش کنم. بگو عموجون جانم! میشه لطف کنی این کفش قرمز ها  به کسی نفروشی تا پولام و جمع کنم بیام بخرم. راستش عموجون بهت قول نمیدم ولی سعی می کنم بغیر  خودت به کسی نفروشم. مرسی هورا عموجون. خب دیگه من برم خداحافظ. برو به امان خدا دخترم. ساحل ساحل . هوم چیه میشه این نقاشی و برام میکشی عکس پروانه اس. نمیتونم بکشم! امروز اصلاً حوصله ندارم مریم بمونه فردا بکشم . ساحل بخدا باید زنگ بعدی تحویل خانم معلمم بدم. خب من چکار کنم ؟ برو خودت بکش. ساحل اذیتم نکن دیگه در عوضش تمام خوراکی هام مال  تو ! آخه خوراکی به چه دردم میخوره مریم جون . خب بهم بگو چی میخوای! بزار فکر کنم اگر از مریم خرد خرد پول بگیرم یا از بچه های دیگه پول بگیرم و نقاشی بکشم می رم اون کفش قرمزهاو می خرم. تاعمو کفش فروش نتونه به کسی بفروشدش! آره خودش همینه. آن ساحل چی شد فکرا تو کردی آره بابا مریم جون من بیست تومن می گیرم تا نقاشی بکشم قبول داری، بیست تومن زیاد نیست ساحل آخه میخوای چیکار کنی باهاش؟  توکاریت نباشه، باشه قبول بزار برم ازتوی کیفم پول بردارم بیارم بدم، میگم مریم به خانم معلم و خانم مدیر حرفی نزنیا وگرنه دیگه هیچوقت نقاشی برات نمی کشم، باشه قول می دم. نخیرم اول باید قسم بخوری. باشه به جون مامانم قسم میخورم به کسی نگم. باشه برو پول بیار. باشه بیا اینم پول نقاشیم، قشنگ بکشیا، نگران نباش یک نقاشی بکشم به جای ۲۰ خانم معلم بهت نمره ۱۰۰ بده. نه ساحل جون ۱۰۰ زیاده ،بابا شوخی کردم.  اصلاً توی کارنامه ۱۰۰ داریم. یهو زد زیر خنده که مریم کلی باهاش خندید. بفرما مریم خانم اینم نقاشی شما! وای ساحل جونی مرسی مثل خودت خوشگل قشنگ کشیدی. صورتت بیار جلو . بیا آوردم. امم بوس . بزار منم بوست کنم. امم بوس. می گم ساحل جونی واقعاً که هنرمندی . کاری نکردم ولی سرقولت بمونیا. خیالت تخت فردای آن روز ساحل!ساحل! بله چی شده می گم اون روز برای مریم نقاشی کشیدی، میشه برای منم بکشی ! نه نمی تونم آخه وقت ندارم. ببین هر چی بخوای بهت میدم. مثلاً چی . گفتم که هر چی بخوای بزار فکر کنم. الان که از مریم ۲۰ تومن گرفتم از زهرا ۶۰ تومن بگیرم دیگه کم مونده تا اون کفشها و بتونم بخرم چی …… ساحل نگفتی باشه قبول ولی ۶۰ تومن باید بدی بهم. چه خبره. از مریم ۲۰ تومن گرفتی که دیگه همین میخوای بخواه نمی خوای برو که کلی کار دارم. باشه قبول! بیا اینم ۶۰ تومن پول فقط ساحل خیلی قشنگ بکشیا. باشه بابا خودم می دونم نگران نباش. بفرما اینم نقاشی شما  وای ساحل چقدر زیبا کشیدی دستت درد نکنه  قابل تو  نداره. ولی زهرا به مریم گفتم به تو هم میگم به کسی حرفی نزنیا نه  بابا قسم میخورم خیالت تخت. بعد دو هفته ۱۰۰ تومان ۱۲۰ ۱۳۰ تومان آخ جون هورا هورا پولم جمع شد. حالا می تونم برم کفش قرمز هام بخرم هوراااا هوراااا هوراااا  ساحل عزیزم چی شده؟ چرا هی بپر بپر میکنی چی شده؟ هوم هیچی مامانی چیزی نشده  ساحل داشتیم به مامان راستش بگو ببینم چی شده، چرا اینقدر ذوق میکنی! جانم اگر بگم چی شده قول می دی که دعوام نکنی. اوه اوه اوه وروجک پس یک کاری کردی بگو ببینم . نخیرم اول قول بده دعوام نکنی.. قول که بعید می دونم چون ممکنه کار خطرناکی کرده باشی. اصلاً نخیرم هیچ کار بدی نکردم. ولی تا قول ندی نمی گم. از دست تو دختر شیطون.. باشه قبول قول می دم که دعوات نکنم. مامان قول دادیا  بگو دیگه نصفه جون شدم . باشه الان میگم راستش مامان مدتی بود در یک مغازه کفش فروشی کفشی دیدم که قرمزه خیلی خوشگله جلوش ورنی هست پاپیون هم داره  بغلش چسب داره  خب بعدش بعدش رفتم پرسیدم قیمتش ؟ گفت ۱۳۰ هزار تومان . وای چقدر گرون . خب ادامه اش بعدش هیچی منم دیدم گرونه یه کاری کردم چیکار کردی مامانی. مامان جانم قول دادی دعوام نکنی ساحل دخترم نترس حرفتو بزن عزیزم منم دیدم گرونه برای بچه ها نقاشی کشیدم ازشون پول گرفتم تا بتونم اون کفشها  بخرم. ساحل تو چیکار کردی ! مامان خودمم قبول دارم کار درستی نبود ولی خب منم اون کفش ها و میخواستم، بعشدم خودم دیدم یواشکی سر چرخ خیاطی میشینی وگریه میکنی خودم دیدم دستات همه زخم شده . ساحل دخترم عروسکم این حرفو نزن من تا عمر دارم باید برای تو خرج کنم تو پاره تن منی  تو یادگار علی هستی. مامان جونم داری گریه میکنی  نه عزیزم یهو آشغال رفت توی چشمم دروغ نگو خودت گفتی خدا دروغگو ها و دوست نداره. از دست تو قند نبات. مامان من کار بدی کردم که از بچه ها پول گرفتم . راستش هم آره هم نه. اول اونا باید خودشون نقاشی ها را می کشیدن دوماً از این که تو این همه بزرگ شدی که خودت تونستی پول دربیاری خیلی خوشحالم از ته دلم بهت افتخار میکنم. وای مامان جون راست میگی. معلومه عزیز دلم ، ولی ساحل اگه معلم ها بفهمن که نقاشی ها توکشیدی فردا برات دردسر میشه ها. نه مامانی جوری کشیدم که فکر کنند خودشون کشیدن از دست تو زلزله  آخه قربونت برم که اینقدر شیرین زبونی مامان جون بریم اون کفش ها و با هم بخریم. چرا نریم بدو بدو لباس بپوش همین الان با هم می ریم. آخ جون آخ جون هورااا هوراااا  یواش تر ساحل ، همسایه ها! سلام عمو جون ما اومدیم اون کفش ها ببریم. سلام ساحل خانم گل گلاب خوش اومدی بفرماییددر خدمتم ، سلام خانم خیلی خو ش آمدین عموجون کفشام بیارید دیگه  به به پس پولتو جمع کردی ساحل خانم بله چه جورم  موش بخوردت چه زبونی داره هزار ماشالله مامان نگاهش کن اینا رو میگم ببین چقدر خوشگله آره دخترم خیلی خوشگله ، حالا بپوش ببینم اندازه پاهات هست . نگران نباش خانم سایز پاهاشو میارم واستون آخ جون آخ جون آخ جون  ساحل مامان زشته آرومتر دخترم  چیکارش دارید خانم بزارید خوشحالی کنه ، منم اگه جای همین ساحل خانم بودم برای کفش خریدن کلی ذوق می کردم ، کودکی کجایی که یادت بخیر. بیا باباجان ، بیا پات کن ببین اندازه اس. آره مامانی نگاه کن اندازه پامه . ساحل جون تنگ نیست انگشتات که اذیت نمی کنه پاشو یکم راه برو ببین توی پاهات راحت هستی آره مامان جون ببین راحت راحت راحتم خب پس مبارک باشه دخترم به خوشی ازش استفاده کنی خب آقا قیمتش چند آخرش. آخرش واله خانم اونقدر دخترتون ذوق و شوق نشون داد خودمم به وجد آمدم اصلاً قابل نداره  مهمون باشید. ممنون بزرگوارید . بخدا تعارف نمی کنم. بفرمایید  با تخفیف شما همون ۱۱۵ بدید باز قابل شما رو نداره ، اینم تخفیف برای ساحل خانم گل گلاب. بعد ده روز ، ساحل ساحل مامان جان اینقدر این کفشها نیار توی اطاق  آخه دختر گلم کفش که داخل اطاق نمی یارند خب مامان جون دوست دارم بیارم ، می ترسم خراب بشند آخه وروجک کفش که الکی خراب نمیشه نمی خوام خراب میشه. ساحل حرفم و گوش برو کفشات بزار توی کمد، جاکفشی، قول میدم اتفاقی نیفته ، حرف مامان گوش کن دخترگلم. 

باشه مامان ولی تو قول دادی خراب نشه ها. آره عزیزم قول دادم بده به من می برم می زارم بیرون توی کمد جاکفشی مامان جون مامان کاش کفشام می آوردم پیش خودم می خوابوندم  ساحل عزیزم نگران نباش کفشات جاشون امن هست  خیالت تخت بخواب فردا باید بری مدرسه ام م م بوس شب بخیر شب بخیر ساحل دریایی ام. مامان مامان علیک سلام دختر کوچولو باز سلامت  و آقا گرگه خورده . وای یادم رفت  سلام مامان سلام به روی ماهه نشسته ات اول بزار برم ببینم کفشام سرجاش هست یا نه وای ساحل دختر بیا اول صبحونه ات بخور  اول بزار برم ببینم زود میام از دست تو دختر مامان مامان مامان مامان  یا حسین زهرا  ساحل ساحل ساحل چی شده؟ مامان ساحل عزیزم! مامان کفشام، مامان کفشام. کفشات چی عزیزم؟ کفشام نیست بخدا همین جا گذاشتمش کفشام نیست  ساحل آروم باش دخترم الان می گردم پیداش میکنم برات یعنی چی که نیست مامان کفشام و دزدیدن من کفشام می خوام من کفشم می خوام همش تقصیر توعه هی گفتی ببر بزار توی کمد جاکفشی  ساحل دخترم گریه نکن بزار بگردم ببینم تو گریه نکن یکم آروم بگیر نمیخوام نمیخوام کفشام گمشده دیگه باهات قهرم مامان خانم قهرم قهرم  عروسک عزیزم این حرف  نزن چرا حرف می زنم خوب می زنم دیگه شما  دوست ندارم مامان خانم کفشام گمشدن. ساحل گفتم بسه دیگه آروم باش پیداش می کنم . زودباش همین الان پیدا کن . دیگه داری عصبیم می کنی  ساحل کجا می ری وایسا ببینم؟ ساحل ای وای خاک به سرم دخترنکن  در جاکفشی   همسایه ها باز نکن ! نمیخوام اصلا می خوام باز کنم ببینم کی کفش منو برداشته . بیا ببین مامان کفشام هیچ جا نبود من کفشام میخوام کفشام میخوام  خیلی خب تو آروم باش قول می دم پیداش  کنم . نخیرم دیگه حرفت باور نمیکنم تو دروغگویی مامان دروغگویی ساحل حرفای زشت قرار نشد بزنی بی ادبی نکن . راست می گم تو قول دادی اتفاقی برای کفشام نیفته . تو قول دادی وای از دست تو چی کنم بچه !خدا بخیر بگذرونه حالا که اینطور شد تا کفشام  پیدا نکنی مدرسه نمی رم نمی رم نمی رم ساحل داری دیوانه ام میکنی گفتم تمومش کن . نمی کنم نمی کنم من کفشام میخوام کفشام میخوام. بخدا دیگه شورش داری در می یاری ها پاشو حاضر شو بریم مدرسه ببینم زودباش. نمی یام نمی یام. خدایا عجب گیری کردم از دست این بچه ولم کن نمی یام نمی یام ، جیغ نزن ساحل  جلو همسایه ها   اصلاً می زنم می زنم کاری نکن بزنمتا  اصلا جیغ می زنم اه اه  دیوانه شدی تو!  این کارا دیگه چیه میکنی اصلاً بیا ببرمت بندازمت انباری جیغ بزن تا حنجره ات پاره بشه  ولم کن آی دستم ولم کن نمی یام کفشام میخوام گفتم کفشم می خوام . انقدر جیغ نزن بزار ببینم کی پشت دره.  وای وای بسه بسه  ساحل تمومش کن زنگ می زنند آروم باش  بله بفرمایید سلام خانم  سلام بفرمایید از شما خیلی عذر میخوام یه معذرت خواهی به شما و دختر گل تون بدهکارم  خواهش میکنم آخه بابت چی ؟ واقعیتش من و خانم و نوه ام توی طبقه چهارم زندگی می کنیم تازه اومدیم به اینجا گویا دیشب که از بیرون اومدیم نوه ام هم سن و سال دختر شماست  بله بفرمایید داخل وای ببخشید ، این قدر ساحل جیغ و داد کرده اصلا حواسم نبود تعارف کنم بیاین داخل من داخل نمیام نه خانم مزاحم شما نمی شم بنده هم برای همین موضوع خدمت رسیدم نوه ام آرزو هم سن و سال ساحل دختر شماست  گویا ساحل جان دیشب کفش قرمزهاش و گذاشته بود جاکفشی و نوه بنده … نوه ام  آقا شما حالتون خوبه آقا … آقا خوبم خانم نوه ام آرزو متأسفانه هر دو پاهاش در تصادف از دست داده  و ویلچر نشین شده دیشب که از بیرون آمدیم کفشهای ساحل که دید شروع کرد به گریه کردن هر کاری کردیم آروم نشد دکترش گفته که حمله عصبی اصلا برای آرزو خوب نیست برای همین منو حلال کنید خانم! مجبور شدم کفشا و  بدون اجازه بردارم تا صبح بیارم پس بدم واقعاً شرمندم حلالم کنید آقا این حرف  نزنید بخدا یک جفت کفش قابل شما و نداره  اجازه بدید ساحل صدا کنم بیاد خدمتتون  شما بزرگوارید. ساحل ساحل ساحل عزیزم مژده مژده بیا کفشات پیدا شد  برو ببینم انقدر دروغ میگی حرفت و باور نمی کنم  آره ساحل راست میگم بخدا کفشات پیدا شدکو ببینم کجاست؟ بیا جلو در خودت می بینی باشه ببینم  ساحل ساحل سلام کفشام توی دست تو چی کار میکنه؟ . منو ببخش کفشات دیشب من برداشتم آخه می خواستم … می خواستم هیچی بیا صحیح و سالم  تو تو تو پاهات آره من پاهام فلج شده نمی تونم راه برم دیشب یک لحظه کفشات دیدم خوشم اومد خواستم امتحان کنم ببینم اندازه پاهام هست یا نه ! ام حالا بگو اندازه شد . آره اندازه شد ولی من که نمی تونم راه برم. اشکالی نداره با هم دوتایی می پوشیمش و با هم راه می ریم . بدو بریم خونه ما تا با هم راه بریم . راست می گی یعنی منو بخشیدی . آره چجورم راستی اسمت چیه ؟ اسمم آرزو!  تو چی ؟ اسم منم ساحل . وای چه اسم قشنگی ! مامان مامان جونم  چرا گریه میکنی! بابابزرگ شما چرا گریه می کنی!   آرزو  فیلم هندی بازی کردیم اشک این دو تا و درآوردیم آره راست می گی، ساحل چه جورم !بازی کردیم هه هه هه . بابابزرگ جونم  باباجان اجازه دارم برم پیش ساحل باهاش بازی کنم ؟ معلومه که اجازه می دم به شرطی که اگه مادرشون موافقت کنند . خواهش میکنم اختیار دارین بفرمایید پس بابایی من رفتم! خانم بازم از شما معذرت میخوام خواهش می کنم  آرزو مثل ساحل دختر من هیچ فرقی نداره  میگم آرزو ناهار پیشمون بمون فکر کنم مامانم ماکارونی گذاشته  آخ جون ماکارونی خیلی دوست دارم ولی باید بهم قول بدی چه  قولی قول بدی کفش قرمزتا به غیر از خودم به هیچ کس ندی . وایسا بزار فکر کنم ام ام ام باشه قبول پس بزن قدش.

پایان

نوشته : پرستو مهاجر

 

0 0 رای ها
امتیاز این مطلب
guest
0 نظرات کاربران
Inline Feedbacks
دیدن تمام نظرات
0
لطفا نظرتو در مورد این مطلب بنویسx