یک قدم تا عشق اعظم طهماسبی داستانهای نازخاتون رمان آنلاین
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین یک قدم تا عشق قسمت ۱تا۲۰

یک قدم تا عشق قسمت ۱تا ۲۰ رمان:یک قدم تا عشق نویسنده:اعظم طهماسبی نویسنده:اعظم طهماسبی یکقدمتا_عشق قسمت۱ باد سرد پاییزی به صورتم تازیانه می زد، زیپ پالتویم راتا روی چانه بالا کشیدم و بی صبرانه به انتظار تاکسی ماندم. دردل مدام به فواد بدوبیراه می گفتم که حاضر نشده بود قید خوابش را بزندو مرا […]

یک قدم تا عشق اعظم طهماسبی داستانهای نازخاتون رمان آنلاین
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین یک قدم تا عشق قسمت ۲۱تا۴۰

رمان آنلاین یک قدم تا عشق قسمت ۲۱ تا ۴۰ رمان:یک قدم تا عشق نویسنده:اعظم طهماسبی نویسنده:اعظم طهماسبی یکقدمتا_عشق قسمت۲۱ سردو بی تفاوت نگاهی به هرسه شان انداختم و گفتم:نگران نباشید کمی سر درد دارم،به گمانم به خاطر فشرده بودن کلاس هاست. حالا هم آنقدر خسته ام که حوصله غذا خوردن ندارم، می دانم که […]

یک قدم تا عشق اعظم طهماسبی داستانهای نازخاتون رمان آنلاین
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین یک قدم تا عشق قسمت ۴۱ تا ۶۰

یک قدم تا عشق قسمت ۴۱ تا ۶۰ رمان:یک قدم تا عشق نویسنده:اعظم طهماسبی یکقدمتا_عشق قسمت۴۱ كولي به حرف باربد توجهي نكرد و خيلي زود از اتوبوس پياده شد و به طرف يك اتوبوس ديگر كه تازه از گرد راه رسيده بود رفت … در دل او را نفرين كردم و گفتم ، لعنت به […]

یک قدم تا عشق اعظم طهماسبی داستانهای نازخاتون رمان آنلاین
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین یک قدم تا عشق قسمت ۶۱تا ۸۰

رمان یک قدم تا عشق قسمت ۶۱تا ۸۰ رمان:یک قدم تا عشق نویسنده:اعظم طهماسبی یکقدمتا_عشق قسمت۶۱ . اما اشك هاي من نه تنها به خواهش هاي باربد توجه نكرد بلكه بر شدت گريه ام لفزوده شد و آنقدر گريه كردم تا به هق هق افتادم . باربد كه حالا به كلي از شهر خارج شده […]

یک قدم تا عشق اعظم طهماسبی داستانهای نازخاتون رمان آنلاین
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین یک قدم تا عشق قسمت ۸۱ تا ۱۰۰

یک قدم تا عشق قسمت ۸۱تا ۱۰۰ رمان:یک قدم تا عشق نویسنده: اعظم طهماسبی یکقدمتا_عشق قسمت۸۱ همه جا رنگ سياه و ماتمه فرصت موندنمون خيلي كمه اون كه رفته ديگه هيچ وقت نمياد تا قيامت دل من گريه مي خواد سرنوشت چشاش كوره نمي بينه زخم خنجرش ميمونه تو سينه لب بسته سينه بسته غرق […]

یک قدم تا عشق اعظم طهماسبی داستانهای نازخاتون رمان آنلاین
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین یک قدم تا عشق قسمت ۱۰۱ تا آخر

رمان یک قدم تا عشق قسمت ۱۰۱ تا آخر رمان:یک قدم تا عشق نویسنده:اعظم طهماسبی یکقدمتا_عشق قسمت۱۰۱ يك لحظه برگشتم و نگاهش كردم خانم جواني بود شايد هم درست همسن و سال خودم سرم را در آغوش گرفت و با صداي غمگيني گفت : – دختر جون با اين كارت كه خودت رو نابود مي […]

کسی پشت سرم آب نریخت نیلوفر لاری داستانهای نازخاتون رمان آنلاین رمان مذهبی
داستان های نازخاتون

داستان آنلاین کسی پشت سرم آب نریخت قسمت ۱تا۳۰

نویسنده:نیلوفر لاری رمان:کسی پشت سرم آب نریخت قسمت۱ کلاس در سکوت سنگینی فرو رفته بود . تنها صدای قدم های آقای بهرامی ،دبیر تاریخ، سکوت را می شکست . گه گاهی بالای سر یکی از بچه ها می ایستاد و به پاسخ هایشان خیره می شد . خودکار در دهانم بود و در آن را […]

کسی پشت سرم آب نریخت نیلوفر لاری داستانهای نازخاتون رمان آنلاین رمان مذهبی
داستان های نازخاتون

داستان آنلاین کسی پشت سرم آب نریخت قسمت ۳۱تا۶۰

رمان:کسی پشت سرم آب نریخت نویسنده :نیلوفر لاری قسمت۳۱ _ تا حالا کجا بودی؟ساعت هشت شبه!مگه نگفته بودم غروب برگرد. دنبال توضیح قانع کننده ای می گشتم: شما درست میگین مامان!وقتی از پارک برگشتیم متوجه شدیم بچه ها هر چهار لاستیک ماشین را پنچر کرده ن!خوب خیلی طول کشید تا امداد رسید و… _ خیلی […]

کسی پشت سرم آب نریخت نیلوفر لاری داستانهای نازخاتون رمان آنلاین رمان مذهبی
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین کسی پشت سرم آب نریخت قسمت ۶۱تا ۹۰

رمان:کسی پشت سرم آب نریخت نویسنده:نیلوفر لاری قسمت۶۱ . _ ای وای!پس دوباره چت شد؟ کتاب را پرت کرد طرف پدر و گفت: تو هم با این هدیه ت… تازه حالش خوب شده بود. بیچاره پدر که هیچ تقصیری نداشت..مادر دوباره مرا در رختخواب خواباند و گفت: تو هنوز خوب نشدی.نباید از جات می اومدی […]

کسی پشت سرم آب نریخت نیلوفر لاری داستانهای نازخاتون رمان آنلاین رمان مذهبی
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین کسی پشت سرم آب نریخت قسمت ۹۱تا ۱۲۰

رمان:کسی پشت سرم آب نریخت نویسنده:نیلوفر لاری قسمت۹۱ ” ماني سلام چطوري؟” ” خوبم مادر بابا و مهبد حالشان چطور است؟” ” خوبند ! چكار كردي؟” نگاهي به فريبرز انداختم و گفتم:” هيچي !” باز دلم خنجر خورد . به مادر گفتم:” خوب چه كار كنم مادر! او دلش پاك تر از اين حرفهاست! من […]