داستان های نازخاتون رمان آنلاین داستان واقعی عاشقانه هایی برای تو داستان های نازخاتون
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین عاشقانه ای برای تو قسمت ۱تا ۵

رمان آنلاین عاشقانه ای برای تو قسمت ۱تا ۵ عاشقانه ای برای تو  نویسنده:طاها ایمانی   #قسمت_اول داستان دنباله دار عاشقانه ای برای تو: با من ازدواج می کنید؟ . توی دانشگاه مشهور بود به اینکه نه به دختری نگاه می کنه و نه اینکه، تا مجبور بشه با دختری حرف می زنه … هر […]

داستان های نازخاتون رمان آنلاین داستان واقعی عاشقانه هایی برای تو داستان های نازخاتون
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین عاشقانه ای برای تو قسمت ۶تا۱۰

رمان آنلاین عاشقانه ای برای تو قسمت ۶تا۱۰ عاشقانه ای برای تو  نویسنده:طاها ایمانی   #قسمت ششم داستان دنباله دار عاشقانه ای برای تو: معامله . خیلی تعجب کرده بود … ولی ساکت گوش می کرد … منم ادامه دادم … بدجور غرورم شکسته و مسخره همه شدم … تو می خوای تا تموم شدن […]

داستان های نازخاتون رمان آنلاین داستان واقعی عاشقانه هایی برای تو داستان های نازخاتون
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین عاشقانه ای برای تو قسمت ۱۱تا۱۵

رمان آنلاین عاشقانه ای برای تو قسمت ۱۱تا۱۵ عاشقانه ای برای تو  نویسنده:طاها ایمانی   #قسمت یازدهم داستان دنباله دار عاشقانه ای برای تو: زندگی با طعم باروت . از ایرانی های توی دانشگاه یا از قول شون زیاد شنیده بودم که امیرحسین رو مسخره می کردن و می گفتن: ماشین جنگیه … بوی باروت […]

داستان های نازخاتون رمان آنلاین داستان واقعی عاشقانه هایی برای تو داستان های نازخاتون
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین عاشقانه ای برای تو قسمت ۱۶تاآخر

رمان آنلاین عاشقانه ای برای تو قسمت ۱۶آخر عاشقانه ای برای تو  نویسنده:طاها ایمانی     قسمت شانزدهم داستان دنباله دار عاشقانه ای برای تو: اسیر و زخمی . از هواپیما که پیاده شدم پدرم توی سالن منتظرم بود … صورت مملو از خشم … وقتی چشمش به من افتاد، عصبانیتش بیشتر شد … رنگ […]