شهید سید طاها ایمانی داستان واقعی رمان واقعی فرار از جهنم
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین فرار از جهنم بر اساس داستان واقعی قسمت ۱تا ۱۰

رمان آنلاین فرار از جهنم بر اساس داستان واقعی قسمت ۱تا ۱۰ داستان فرار از جهنم  نویسنده:شهید سید طاها ایمانی   #داستان_واقعي #فرار_از_جهنم? . قسمت اول داستان دنباله‌دار فرار از جهنم: اتحاد، عدالت، خودباوری من متولد ایالت لوئیزیانا، شهر باتون روژ هستم. ایالت ما تاثیر زیادی در اقتصاد امریکا داره همیشه در کنار بزرگ ترین سازه […]

شهید سید طاها ایمانی داستان واقعی رمان واقعی فرار از جهنم
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین فرار از جهنم بر اساس داستان واقعی قسمت ۱۱تا۲۰

رمان آنلاین فرار از جهنم بر اساس داستان واقعی قسمت ۱۱تا۲۰ داستان فرار از جهنم  نویسنده:شهید سید طاها ایمانی قسمت یازدهم داستان دنباله دار فرار از جهنم: اولین شب آرامش . من بی حال روی تخت دراز کشیده بودم … همه جا ساکت بود … حنیف بعد از خوندن نماز، قرآن باز کرد و مشغول خوندن […]

شهید سید طاها ایمانی داستان واقعی رمان واقعی فرار از جهنم
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین فرار از جهنم بر اساس داستان واقعی قسمت ۲۱تا۳۰

رمان آنلاین فرار از جهنم بر اساس داستان واقعی قسمت ۲۱تا۳۰ داستان فرار از جهنم  نویسنده:شهید سید طاها ایمانی   قسمت بیست و یکم : مسئولیت پذیر باش . وسایلم رو جمع کردم و زدم بیرون … ویل هم که انگار منتظر چنین روزی بود؛ حسابی استقبال کرد … . . تمام شب رو راه رفتم […]

شهید سید طاها ایمانی داستان واقعی رمان واقعی فرار از جهنم
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین فرار از جهنم بر اساس داستان واقعی قسمت ۳۱تا۴۰

رمان آنلاین فرار از جهنم بر اساس داستان واقعی قسمت ۳۱تا۴۰ داستان فرار از جهنم  نویسنده:شهید سید طاها ایمانی قسمت سی و یک : خدای مرده همه رفتن … بچه ها داشتن وسایل رو جمع و مسجد رو مرتب می کردن … . یه گوشه ایستاده بودم … حاج آقا که تنها شد، آستین بالا زد […]

شهید سید طاها ایمانی داستان واقعی رمان واقعی فرار از جهنم
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین فرار از جهنم بر اساس داستان واقعی قسمت ۴۱تا۵۰

رمان آنلاین فرار از جهنم بر اساس داستان واقعی قسمت ۴۱تا۵۰ داستان فرار از جهنم  نویسنده:شهید سید طاها ایمانی قسمت چهل و یک: جوجه مواد فروش . هنوز از مدرسه زیاد دور نشده بودیم که چشمم به چند تا جوون هجده، نوزده ساله خورد … با همون نگاه اول فهمیدم واسطه مواد دبیرستانی هستن … . […]

شهید سید طاها ایمانی داستان واقعی رمان واقعی فرار از جهنم
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین فرار از جهنم بر اساس داستان واقعی قسمت ۵۱تا۶۰

رمان آنلاین فرار از جهنم بر اساس داستان واقعی قسمت ۵۱تا۶۰ داستان فرار از جهنم  نویسنده:شهید سید طاها ایمانی   قسمت پنجاه و یک: من ترسو نیستم . برای لحظاتی واقعا وسوسه شده بودم … اما یه لحظه به خودم اومدم … حواست کجاست استنلی؟ … این یه انتخابه… یه انتخاب غلط … نزار وسوسه ات […]

شهید سید طاها ایمانی داستان واقعی رمان واقعی فرار از جهنم
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین فرار از جهنم بر اساس داستان واقعی قسمت ۶۱تا آخر

رمان آنلاین فرار از جهنم بر اساس داستان واقعی قسمت ۶۱تا آخر داستان فرار از جهنم  نویسنده:شهید سید طاها ایمانی قسمت شصت و یکم: تو کی هستی؟ . این بار توی مراسم خواستگاری، حاج آقا هم باهام اومد … خواسته بودم چیزی در مورد علت اون اتفاق به حسنا نگن… نمی خواستم روی تصمیمش تاثیر بزاره […]