داستان نازخاتون ,رمان مذهبی, شهید سید طاها ایمانی, رمان آنلاین ,داستان واقعی
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین نسل سوخته براساس داستان واقعی ( مهران ) قسمت۱تا۵

رمان آنلاین نسل سوخته براساس داستان واقعی ( مهران ) قسمت۱تا۵ رمان با داستان واقعی سرگذشت واقعی نام رمان : نسل سوخته نویسنده : شهید سیدطاها ایمانی قسمت اول #دهه_شصت#نسل_سوخته . هیچ وقت نتونستم درک کنم چرا به ما میگن نسل سوخته ما نسلی بودیم که هر چند کوچیک اما تو هوایی نفس کشیدیم که#شهدا […]

داستان نازخاتون ,رمان مذهبی, شهید سید طاها ایمانی, رمان آنلاین ,داستان واقعی
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین نسل سوخته براساس داستان واقعی ( مهران ) قسمت۶تا۱۰

رمان آنلاین نسل سوخته براساس داستان واقعی ( مهران ) قسمت۶تا۱۰ رمان با داستان واقعی سرگذشت واقعی نام رمان : نسل سوخته نویسنده : شهید سیدطاها ایمانی ?قسمت ششم? نمک زخم . نیم ساعت بعد از زنگ کلاس رسیدم مدرسه ناظم با ناراحتی بهم نگاه کرد – فضلی ، این چه ساعت مدرسه اومدنه؟از تو […]

داستان نازخاتون ,رمان مذهبی, شهید سید طاها ایمانی, رمان آنلاین ,داستان واقعی
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین نسل سوخته براساس داستان واقعی ( مهران ) قسمت۱۱تا۱۵

رمان آنلاین نسل سوخته براساس داستان واقعی ( مهران ) قسمت۱۱تا ۱۵ رمان با داستان واقعی سرگذشت واقعی نام رمان : نسل سوخته نویسنده : شهید سیدطاها ایمانی   ?قسمت یازدهم? دست های کثیف . سر کلاس نشسته بودیم که یهو بغل دستی احسان با صدای بلند داد زد – دست های کثیف آشغالیت رو […]

داستان نازخاتون ,رمان مذهبی, شهید سید طاها ایمانی, رمان آنلاین ,داستان واقعی
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین نسل سوخته براساس داستان واقعی ( مهران ) قسمت۱۶تا۲۰

رمان آنلاین نسل سوخته براساس داستان واقعی ( مهران ) قسمت۱۶تا۲۰ رمان با داستان واقعی سرگذشت واقعی نام رمان : نسل سوخته نویسنده : شهید سیدطاها ایمانی   ?قسمت شانزدهم? نامه های بی شاید . – با خودت فکر نکردی اگر فکر کنم همه اش رو تقلب کردی و کلا بهت صفر بدم چی؟ ترسیدم […]

داستان نازخاتون ,رمان مذهبی, شهید سید طاها ایمانی, رمان آنلاین ,داستان واقعی
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین نسل سوخته براساس داستان واقعی ( مهران ) قسمت۲۱تا۲۵

رمان آنلاین نسل سوخته براساس داستان واقعی ( مهران ) قسمت۲۱تا۲۵ رمان با داستان واقعی سرگذشت واقعی نام رمان : نسل سوخته نویسنده : شهید سیدطاها ایمانی   ?قسمت بیست و یکم? فقط به خاطر تو اومد بیرون، جدی زل زد توی چشمام. – تو که هنوز بیداری!؟ هول شدم. – شب بخیر و دویدم […]

داستان نازخاتون ,رمان مذهبی, شهید سید طاها ایمانی, رمان آنلاین ,داستان واقعی
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین نسل سوخته براساس داستان واقعی ( مهران ) قسمت۲۶تا۳۰

رمان آنلاین نسل سوخته براساس داستان واقعی ( مهران ) قسمت ۲۶تا۳۰ رمان با داستان واقعی سرگذشت واقعی نام رمان : نسل سوخته نویسنده : شهید سیدطاها ایمانی ?قسمت بیست و ششم? نماز شکر ایستاده بودم و محو اون حدیث قدسی، چند بار خوندمش تا حفظ شدم، عربی و فارسیش رو. دونه های درشت اشک، […]

داستان نازخاتون ,رمان مذهبی, شهید سید طاها ایمانی, رمان آنلاین ,داستان واقعی
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین نسل سوخته براساس داستان واقعی ( مهران ) قسمت ۳۱تا۳۵

رمان آنلاین نسل سوخته براساس داستان واقعی ( مهران ) قسمت ۳۱تا۳۵ رمان با داستان واقعی سرگذشت واقعی نام رمان : نسل سوخته نویسنده : شهید سیدطاها ایمانی   ?قسمت سی و یکم? هدیه خدا #عید_نوروز ، قرار بود بریم #مشهد. حس خوش #زیارت و خونه مادربزرگم که چند سالی می شد رفته بود مشهد. […]

داستان نازخاتون ,رمان مذهبی, شهید سید طاها ایمانی, رمان آنلاین ,داستان واقعی
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین نسل سوخته براساس داستان واقعی ( مهران ) قسمت ۴۱تا۴۵

رمان آنلاین نسل سوخته براساس داستان واقعی ( مهران ) قسمت ۴۱تا۴۵ رمان با داستان واقعی سرگذشت واقعی نام رمان : نسل سوخته نویسنده : شهید سیدطاها ایمانی   ?قسمت چهل و یکم? اگر رضای توست همه جا خوردن. دایی برگشت به #شوخی گفت: – مادر من، خودکشی حرامه، مخصوصا اینطوری، ما می خوایم حالا […]

داستان نازخاتون ,رمان مذهبی, شهید سید طاها ایمانی, رمان آنلاین ,داستان واقعی
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین نسل سوخته براساس داستان واقعی ( مهران ) قسمت ۴۶تا۵۰

رمان آنلاین نسل سوخته براساس داستان واقعی ( مهران ) قسمت ۴۶تا۵۰ رمان با داستان واقعی سرگذشت واقعی نام رمان : نسل سوخته نویسنده : شهید سیدطاها ایمانی ?قسمت چهل و ششم? آخر بازی . چند شب بعد،حال بی بی خیلی خراب شد. هنوز نشسته، دوباره زیر بغلش رو می گرفتم و می بردمش دستشویی. […]

داستان نازخاتون ,رمان مذهبی, شهید سید طاها ایمانی, رمان آنلاین ,داستان واقعی
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین نسل سوخته براساس داستان واقعی ( مهران ) قسمت ۵۱تا۵۵

رمان آنلاین نسل سوخته براساس داستان واقعی ( مهران ) قسمت ۵۱تا۵۵ رمان با داستان واقعی سرگذشت واقعی نام رمان : نسل سوخته نویسنده : شهید سیدطاها ایمانی   ?قسمت پنجاه و یکم? برکت با وجود فشار زیاد نگهداری و مراقبت از بی بی، معدلم بالای هجده شده بود. پسر خاله ام باورش نمی شد، […]