برچسب: نویسنده جوان

داستانهای نازخاتون رمان کوتاه خرمگس

رمان کوتاه خرمگس

رمان کوتاه خرمگس  داستانهای نازخاتون خرمگس       سالم آقای غفاری چی شد چیکارکردین پس فرد رونمایی کتاب استاد

ادامه مطلب...
داستانهای نازخاتون نازخاتون یه حس خوب

داستان کوتاه چشمهای ارغوانی

داستان کوتاه چشمهای ارغوانی  داستانهای نازخاتون چشم های ارغوانی ؛     ‌‌ این‌جا‌دیگر‌کجاست؟ تا‌به‌عمرم‌همچین‌منظره‌‌تماشایی‌را‌ندیده‌بودم! خدای‌من،دارم‌درست‌میبینم! این‌همه‌‌گیاه‌خبررسان‌اینجاست؟ زمین‌سراسر‌پوشیده‌شده‌بود‌ازگیاهی‌سیمگون رنگ،گویی‌انگار‌برف‌آمده‌است! ناگفته‌نماند‌ساقه‌های‌سبز‌رنگ‌این‌گیاهان‌نیز

ادامه مطلب...
داستانهای نازخاتون داستان کوتاه

داستان کوتاه تشویش

داستان کوتاه تشویق داستانهای نازخاتون تشویش ساعت ۲:۱۰بامداد بود در اتاقش تک و تنها جلوی میز تحریرش روبه روی پنجرهی

ادامه مطلب...