رمان چند دقیقه دلت را آرام کن داستان های نازخاتون
داستان های نازخاتون

چند دقیقه دلت را آرام کن قسمت اول تا پنجم

چند دقیقه دلت را آرام کن قسمت اول تا پنجم رمان آنلاین چند دقیقه دلت را آرام کن نویسنده : سید مهدی بنی هاشمی ✅قسمت اول زیاد فڪر مذهب و این چیزها نبودم و بیشتر سرم تو ڪتاب و درس بود☺️ . اما خوب چند بار از تلوزیون حرم امام رضا رو دیدہ بودم و […]

رمان چند دقیقه دلت را آرام کن داستان های نازخاتون
داستان های نازخاتون

چند دقیقه دلت را آرام کن قسمت ششم تا دهم

چند دقیقه دلت را آرام کن قسمت ششم تا دهم رمان آنلاین چند دقیقه دلت را آرام کن نویسنده : سید مهدی بنی هاشمی ✅قسمت ششم چتونہ دخترها؟! ?خانم هاے دیگہ خوابن…یہ ذرہ آروم تر..? . من یہ چشم غرہ بهش زدم? سمانہ هم سریع  گفت چشم چشم حواسمون نبود?? . بعد از اینڪہ رفت […]

رمان چند دقیقه دلت را آرام کن داستان های نازخاتون
داستان های نازخاتون

چند دقیقه دلت را آرام کن قسمت یازدهم تا پانزدهم

چند دقیقه دلت را آرام کن قسمت یازدهم تا پانزدهم رمان آنلاین چند دقیقه دلت را آرام کن نویسنده : سید مهدی بنی هاشمی ✅قسمت یازدهم ڪہ دیدم همون انگشترے ڪہ زهرا خریدہ بود تو دستشه? . نمیدونم چرا ولے بغضم گرفتہ بود? . من اولش فقط دوست داشتم با اقا سید ڪل ڪل ڪنم […]

رمان چند دقیقه دلت را آرام کن داستان های نازخاتون
داستان های نازخاتون

چند دقیقه دلت را آرام کن قسمت شانزدهم تا بیستم

چند دقیقه دلت را آرام کن قسمت شانزدهم تا بیستم رمان آنلاین چند دقیقه دلت را آرام کن نویسنده : سید مهدی بنی هاشمی ✅قسمت شانزدهم من قول میدم اون مسئولیت رو بہ ڪسے ندن و شما هم قول بدین و پوششتون رو با مطالعہ و اطمینان قلبے انتخاب ڪنین…اول از همہ خودتون تصمیمتون رو […]

رمان چند دقیقه دلت را آرام کن داستان های نازخاتون
داستان های نازخاتون

چند دقیقه دلت را آرام کن قسمت بیست و یکم تا بیست وپنجم

چند دقیقه دلت را آرام کن قسمت بیست و یکم تا بیست وپنجم رمان آنلاین چند دقیقه دلت را آرام کن نویسنده : سید مهدی بنی هاشمی ✅قسمت بیست و یکم -بابای گلم من میخوام ازدواج کنم نمیخوام تجارت کنم که -آفرین به تو… معلوم نیست به شما جوونا چی یاد میدن که عقل تو […]

رمان چند دقیقه دلت را آرام کن داستان های نازخاتون
داستان های نازخاتون

چند دقیقه دلت را آرام کن قسمت بیست و ششم تا سی ام

چند دقیقه دلت را آرام کن قسمت بیست و ششم تا سی ام رمان آنلاین چند دقیقه دلت را آرام کن نویسنده : سید مهدی بنی هاشمی ✅قسمت بیست و ششم -ریحانه این شهدای گمنامو میبینی؟! -اره… خب؟؟ -اینا هم همه پدر و مادر داشتن… همه شاید خواهر داشتن… همه کسی رو داشتن که منتظرشون […]

رمان چند دقیقه دلت را آرام کن داستان های نازخاتون
داستان های نازخاتون

چند دقیقه دلت را آرام کن قسمت سی ویکم تا سی وپنجم (پایانی)

چند دقیقه دلت را آرام کن قسمت سی ویکم تا سی وپنجم (پایانی) رمان آنلاین چند دقیقه دلت را آرام کن نویسنده : سید مهدی بنی هاشمی ✅قسمت سی و یکم فقط آروم گفتم: سلام آقا سید آروم سرش رو برگردوند و سریع اشکاش رو با گوشه استینش پاک کرد و داد زد: زهراااا، مگه […]

رمان چند دقیقه دلت را آرام کن داستان های نازخاتون
نظرسنجی داستانها

نظرسنجی داستان چند دقیقه دلت را آرام کن

نظرسنجی داستان چند دقیقه دلت را آرام کن رمان آنلاین چند دقیقه دلت را آرام کن نویسنده : سید مهدی بنی هاشمی لطفا در نظرسنجی شرکت کنید و چنانچه نظر و یا پیشنهادی برای نازخاتون دارید به وسیله فرم دیدگاه در زیر مطلب بفرستید.