حلیمه رمان آنلاین الهام شجاعی داستنهای نازخاتون داستنهای واقعی
داستان های نازخاتون

داستان آنلاین حلیمه فصل دوم قسمت ۱تا ۵

داستان آنلاین حلیمه فصل دوم قسمت ۱تا ۵ داستان حلیمه نویسنده:الهام شجاعی ✅قسمت اول یادم نمی رفت که خاله بهم گفته بود به خودم مدیونم اگه یادم بره که یه روز چقدر شهامت به خرج داده بودم. نمی تونستم بذارم به همین راحتی همه چی خراب بشه. اما حتی این حس قوی دلیل کافی وبزرگی […]

حلیمه رمان آنلاین الهام شجاعی داستنهای نازخاتون داستنهای واقعی
داستان های نازخاتون

داستان آنلاین حلیمه فصل دوم قسمت ۶تا۱۰

داستان آنلاین حلیمه فصل دوم قسمت ۶تا۱۰ داستان حلیمه نویسنده:الهام شجاعی   ✅ قسمت ششم عطیه دیگه آماده بود تا وام اول رو قرعه کشی کنه بانوها همه مشتاق و خوشحال بودن. من و خاله هم شرکت کردیم تو صندوق. دوست داشتم منم مثل اونها این لحظه های خوب رو تجربه کنم. وقت در آوردن […]

حلیمه رمان آنلاین الهام شجاعی داستنهای نازخاتون داستنهای واقعی
داستان های نازخاتون

داستان آنلاین حلیمه فصل دوم قسمت ۱۱تا۱۵

داستان آنلاین حلیمه فصل دوم قسمت ۱۱تا۱۵ داستان حلیمه نویسنده:الهام شجاعی ✅قسمت یازدهم از مدرسه خبر گرفتم که هرچند با نمرات پایین ولی قبول شدم. دیگه کم کم وقت آماده شدن برای امتحان ورودی دانشگاه بود. تا زمان کنکو هنوز وقت داشتم و موازی با همه ی دلمشغولی ها و دغدغه های دیگه باید مطالعه […]

حلیمه رمان آنلاین الهام شجاعی داستنهای نازخاتون داستنهای واقعی
داستان های نازخاتون

داستان آنلاین حلیمه فصل دوم قسمت ۱۶تا۲۰

داستان آنلاین حلیمه فصل دوم قسمت ۱۶تا۲۰ داستان حلیمه نویسنده:الهام شجاعی ✅قسمت شانزدهم یه ماهی گذشته بود و پیشرفت درس خوندنم عالی بود. ملیحه و زهرا همه چیز رو تو کنترل داشتن و شنیده بودم که حال سودابه هم از روزهای اول خیلی بهتر بود. خاله مهین مرتب بهمون سر میزد. محمود هم خیلی از […]

حلیمه رمان آنلاین الهام شجاعی داستنهای نازخاتون داستنهای واقعی
داستان های نازخاتون

داستان آنلاین حلیمه فصل دوم قسمت ۲۱تا آخر

داستان آنلاین حلیمه فصل دوم قسمت ۲۱تا آخر داستان حلیمه نویسنده:الهام شجاعی ✅قسمت بیست ویکم اصلا تردید نکرد و گفت به زودی قرار خواستگاری رو هماهنگ می کنم. با وجودیکه می دونستم تفاوت طبقاتی و فرهنگی زیادی داشتیم و احتمالا مشکلات زیادی می تونست سر راهمون باشه، گذاشتم که همه چیز مسیر طبیعیش رو طی […]