برچسب: نازخاتون

داستانهای نازخاتون داستان کوتاه

داستان کوتاه تشویش

داستان کوتاه تشویق داستانهای نازخاتون تشویش ساعت ۲:۱۰بامداد بود در اتاقش تک و تنها جلوی میز تحریرش روبه روی پنجرهی

ادامه مطلب...
داستانهای نازخاتون نازخاتون

یه تیکه کتاب

یه تیکه کتاب رنج ما را دو تکه می‌کند. وقتی کسی‌که رنج می‌کشد، می‌گوید: «خوبم… خوبم…» به این دلیل نیست

ادامه مطلب...