ناهیدگلکار بی هیچ دلیل سرگذشت واقعی داستان واقعی
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین بی هیچ دلیل براساس سرگذشت واقعی قسمت ۱تا۵

رمان آنلاین بی هیچ دلیل براساس سرگذشت واقعی قسمت ۱تا۵ داستان بی هیچ دلیل نویسنده:ناهید گلکار  داستان بی هیچ دلیل #قسمت اول-بخش اول به نام خدایی که قلبهای مهربان را آفرید آخرین ساعت کلاس درس بود و من پای تخته سعی می کردم فکرم رو متوجه شاگردام بکنم ولی این کار برایم خیلی سخت بود […]

ناهیدگلکار بی هیچ دلیل سرگذشت واقعی داستان واقعی
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین بی هیچ دلیل براساس سرگذشت واقعی قسمت ۶تا ۱۰

رمان آنلاین بی هیچ دلیل براساس سرگذشت واقعی قسمت ۶تا ۱۰ داستان بی هیچ دلیل نویسنده:ناهید گلکار  #قسمت ششم-بخش اول در این جور مواقع دیگه کسی نمی تونست رو حرف مادر حرف بزنه منم راستش ترسیده بودم صورتم رو شستم و در حالیکه هنوز می لرزیدم یک پتو آوردمو کشیدم دورم و نشستم …. ولی با […]

ناهیدگلکار بی هیچ دلیل سرگذشت واقعی داستان واقعی
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین بی هیچ دلیل براساس سرگذشت واقعی قسمت ۱۱تا۱۵

رمان آنلاین بی هیچ دلیل براساس سرگذشت واقعی قسمت ۱۱تا۱۵ داستان بی هیچ دلیل نویسنده:ناهید گلکار  قسمت یازدهم-بخش اول وگوشی تلفن رو برداشتم ، قصد داشتم واقعا به محمد بگم بیادحالم خیلی بد بود و اون هیچ جور زیر بار نمی رفت که داره اشتباه می کنه و می دونستم که اگر الان پای حرفم نباشم […]

ناهیدگلکار بی هیچ دلیل سرگذشت واقعی داستان واقعی
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین بی هیچ دلیل براساس سرگذشت واقعی قسمت ۱۶تا۲۰

رمان آنلاین بی هیچ دلیل براساس سرگذشت واقعی قسمت ۱۶تا۲۰ داستان بی هیچ دلیل نویسنده:ناهید گلکار    #قسمت شانزدهم-بخش اول هر چی به عمل نزدیک تر می شد حال من بدتر می شد … سیما منو دلداری می داد و می گفت امیدوار باش شاید فقط یک غده باشه … اونو بر می دارن و همه […]

ناهیدگلکار بی هیچ دلیل سرگذشت واقعی داستان واقعی
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین بی هیچ دلیل براساس سرگذشت واقعی قسمت ۲۱تا۲۵

رمان آنلاین بی هیچ دلیل براساس سرگذشت واقعی قسمت ۲۱تا۲۵ داستان بی هیچ دلیل نویسنده:ناهید گلکار  #قسمت بیست و یکم-بخش اول اونشب دریچه تازه ای از زندگی پیش چشمم باز شد ، با خودم فکر می کردم و همه ی آنچه که اتفاق افتاده بود تو ذهنم مرور می کردم . این بار دیگه دلم برای […]

ناهیدگلکار بی هیچ دلیل سرگذشت واقعی داستان واقعی
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین بی هیچ دلیل براساس سرگذشت واقعی قسمت ۲۶تا۳۰

رمان آنلاین بی هیچ دلیل براساس سرگذشت واقعی قسمت ۲۶تا۳۰ داستان بی هیچ دلیل نویسنده:ناهید گلکار    #قسمت بیست و ششم-بخش اول تا حالا ستاره با من اینطوری حرف نزده بود می دونستم که اگر بفهمن خیلی کوچیک میشم و دیگه کسی روی من حساب نمی کنه … قلبم داشت آتیش می گرفت …خیلی دلم می […]

ناهیدگلکار بی هیچ دلیل سرگذشت واقعی داستان واقعی
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین بی هیچ دلیل براساس سرگذشت واقعی قسمت ۳۱تا آخر

رمان آنلاین بی هیچ دلیل براساس سرگذشت واقعی قسمت ۳۱تا آخر داستان بی هیچ دلیل نویسنده:ناهید گلکار    #قسمت سی و یکم-بخش اول من با سرعت پیاده شدم و پرسیدم :آقا نصرت کاری داشتین این وقت شب؟ الان دیر وقته … گفت: سلام خانم معلم ..من اومدم بچه ها رو ببینم مزاحم نمیشم زود میرم ..خیلی […]