برچسب: رستم و سهراب

داستانهای شاهنامه داستانهای نازخاتون داستانهای نازخاتون رمان انلاین

داستانهای شاهنامه قسمت ۶۹ 

داستانهای شاهنامه قسمت ۶۹  نویسنده:حکیم ابوالقاسم فردوسی #داستان_های_شاهنامه #قسمت_شصت_و_نه #فریناز_جلالی #کیخسرو داستان کیخسرو همه نامداران شاه را نفرین کردند .

ادامه مطلب...
داستانهای شاهنامه داستانهای نازخاتون داستانهای نازخاتون رمان انلاین

داستانهای شاهنامه قسمت ۷۲ 

داستانهای شاهنامه قسمت ۷۲  نویسنده:حکیم ابوالقاسم فردوسی #داستان_های_شاهنامه #قسمت_هفتاد_و_دو #فریناز_جلالی #بیژن_و_منیژه چون کیخسرو در کین خواهی پدرش سیاوش ، بر

ادامه مطلب...
داستانهای شاهنامه داستانهای نازخاتون داستانهای نازخاتون رمان انلاین

داستانهای شاهنامه قسمت ۷۳ 

داستانهای شاهنامه قسمت ۷۳  نویسنده:حکیم ابوالقاسم فردوسی #داستان_های_شاهنامه #قسمت_هفتاد_و_سه #فریناز_جلالی #نبرد_دوازده_رخ افراسیاب پس ازشکست ها و ناکامیهائی که یکی پس

ادامه مطلب...
داستانهای شاهنامه داستانهای نازخاتون داستانهای نازخاتون رمان انلاین

داستانهای شاهنامه قسمت ۷۴ 

داستانهای شاهنامه قسمت ۷۴  نویسنده:حکیم ابوالقاسم فردوسی #داستانهای_شاهنامه #قسمت_هفتاد_و_چهار #فریناز_جلالی #رزم_کیخسرو_و_افراسیاب بعد از پایان جنگ و شکست سپاه توران و

ادامه مطلب...
داستانهای شاهنامه داستانهای نازخاتون داستانهای نازخاتون رمان انلاین

داستانهای شاهنامه قسمت ۹۴ 

داستانهای شاهنامه قسمت ۹۴  نویسنده:حکیم ابوالقاسم فردوسی داستانهای نازخاتون, [۲۶٫۰۶٫۲۱ ۰۱:۵۰] #داستان_های_شاهنامه #قسمت_نود_چهار #فریناز_جلالی #‍پادشاهی_هرمزد_نوشیروان پادشاهی هرمزد دوازده سال بود

ادامه مطلب...
داستانهای شاهنامه داستانهای نازخاتون داستانهای نازخاتون رمان انلاین

داستانهای شاهنامه قسمت ۹۵ 

داستانهای شاهنامه قسمت ۹۵  نویسنده:حکیم ابوالقاسم فردوسی #داستان_های_شاهنامه #قسمت_نود_پنج #فریناز_جلالی #پادشاهی_خسرو_پرویز ‍ پادشاهی خسروپرویز سی‌وهشت سال بود . گستهم مردی

ادامه مطلب...