رمان آنلاین سودابه داستان های نازخاتون سایت بانوان نوسنده ساغر
داستان های نازخاتون

رمان سودابه بر اساس داستان واقعی به قلم ساغر قسمت ۱ تا ۵

رمان سودابه بر اساس داستان واقعی به قلم ساغر قسمت ۱ تا ۵ رمان آنلاین براساس سرگذشت واقعی اسم رمان : سودابه نویسنده : ساغر ?قسمت اول نمیدونم چرا اما دوسش داشتم اسمش تو فامیل میومد تنم مور مور میشد از عشقش قلبم تند تند میزد اما عشق یک طرفه چه فایده دعا میکردم یکی […]

رمان آنلاین سودابه داستان های نازخاتون سایت بانوان نوسنده ساغر
داستان های نازخاتون

رمان سودابه بر اساس داستان واقعی به قلم ساغر قسمت ۶ تا ۱۰

رمان سودابه بر اساس داستان واقعی به قلم ساغر قسمت ۶ تا ۱۰ رمان آنلاین براساس سرگذشت واقعی اسم رمان : سودابه نویسنده : ساغر ?قسمت_ششم مامان رفت مونده بودم چیکار کنم سهیل سیگارشو روشن کرد گفت سودابه بیا رفتم پشت کامپیوتر گفت چندتا اشتباه بزرگ داری نشونم داد از خجالت اب شدم گفت کی […]

رمان آنلاین سودابه داستان های نازخاتون سایت بانوان نوسنده ساغر
داستان های نازخاتون

رمان سودابه بر اساس داستان واقعی به قلم ساغر قسمت ۱۱ تا ۱۵

رمان سودابه بر اساس داستان واقعی به قلم ساغر قسمت ۱۱ تا ۱۵ رمان آنلاین براساس سرگذشت واقعی اسم رمان : سودابه نویسنده : ساغر ?قسمت_یازدهم دیگه رابطمون خیلی عالی شده بود سهیل گاهی با گل میومد و بهم هدیه میداد بوسه های یهویی سوپرایزاش. . . تولد من بود تا کلید انداختم برم تو […]

رمان آنلاین سودابه داستان های نازخاتون سایت بانوان نوسنده ساغر
داستان های نازخاتون

رمان سودابه بر اساس داستان واقعی به قلم ساغر قسمت ۱۶ تا ۲۰

رمان سودابه بر اساس داستان واقعی به قلم ساغر قسمت ۱۶ تا ۲۰ رمان آنلاین براساس سرگذشت واقعی اسم رمان : سودابه نویسنده : ساغر ?قسمت_شانزدهم تو حموم دوش اب,سرد و باز کردم تمام بدنم خورد بود گلوم میسوخت قلبم تیر میکشید نشستم کف حموم دیگه اشکی نمونده بود تا گریه کنم تقصیر خودم بود […]

رمان آنلاین سودابه داستان های نازخاتون سایت بانوان نوسنده ساغر
داستان های نازخاتون

رمان سودابه بر اساس داستان واقعی به قلم ساغر قسمت ۲۱ تا ۲۵

رمان سودابه بر اساس داستان واقعی به قلم ساغر قسمت ۲۱ تا ۲۵ رمان آنلاین براساس سرگذشت واقعی اسم رمان : سودابه نویسنده : ساغر ?قسمت_بیست_و_یک از بعد رفتن اونا رفتار مامان بابا بهتر شد بابا حداقل صدام میکرد سودابه ناهار یا شام کنار سفرشون غذا میخوردم رفت و امد مامان زیاد شده بود معلوم […]

رمان آنلاین سودابه داستان های نازخاتون سایت بانوان نوسنده ساغر
داستان های نازخاتون

رمان سودابه بر اساس داستان واقعی به قلم ساغر قسمت ۲۶ تا ۳۰

رمان سودابه بر اساس داستان واقعی به قلم ساغر قسمت ۲۶ تا ۳۰ رمان آنلاین براساس سرگذشت واقعی اسم رمان : سودابه نویسنده : ساغر ?قسمت_بیست_و_شش روز دوم ازدواجمون رفتیم خونه مامان مامان درو باز کرد خیلی ساده سلام کرد انگار نه انگار من عروس شدم بابا مشغول تلویزیون دیدن بود تا ماهارو دید از […]

رمان آنلاین سودابه داستان های نازخاتون سایت بانوان نوسنده ساغر
داستان های نازخاتون

رمان سودابه بر اساس داستان واقعی به قلم ساغر قسمت ۳۱ تا ۳۵(پایانی)

رمان سودابه بر اساس داستان واقعی به قلم ساغر قسمت ۳۱ تا ۳۵(پایانی) رمان آنلاین براساس سرگذشت واقعی اسم رمان : سودابه نویسنده : ساغر ?قسمت_سی_و_یک تو یه کوچه رفتم جلو یه خونه نشستم گند بزنن این زندگیو خاک تو سرت سودابه میمردی بهتر بود گریم گرفته بود اخه چرا انقدر من بدبختم مونده بودم […]

رمان آنلاین سودابه داستان های نازخاتون سایت بانوان نوسنده ساغر
نظرسنجی داستانها

نظرسنجی رمان سودابه براساس سرگذشت واقعی

نظرسنجی رمان سودابه براساس سرگذشت واقعی رمان آنلاین براساس سرگذشت واقعی اسم رمان : سودابه نویسنده : ساغر لطفا در نظرسنجی داستان سودابه به قلم ساغر شرکت کنید و نتیجه ای که از داستان گرفتید و یا هر نظری در مورد داستان دارید رو از طریق فرم دیدگاه  در زیر همین مطلب به اشتراک بزارید.