دسته‌بندی: رمان و داستان

داستانهای کوتاه داستانهای نازخاتون

داستان کوتاه تلفن

داستان کوتاه تلفن نویسنده:حمید درکی داستانهای نازخاتون تلفن     _الو،الو سارا،سارا جان دخترم، الو چرا جواب نمیدی؟صدا نمیاد؟ سارا،سارا

ادامه مطلب...
داستانهای نازخاتون داستان کوتاه

داستان کوتاه عجوزه

داستان کوتاه عجوزه نویسنده:حمید درکی داستانهای نازخاتون عجوزه   بچه ها اگر بدونید چه محفلی پیدا کردم ، بطورشانسی با

ادامه مطلب...
داستانهای نازخاتون داستان کوتاه

داستان کوتاه خسیس

داستان کوتاه خسیس نویسنده:پرستو مهاجر داستانهای نازخاتون خسیس   اکبر، اکبر ، بله خانم چی می گی امربفرما ، گوجه

ادامه مطلب...