برچسب: داستانهای کوتاه

داستانهای نازخاتون نازخاتون یه حس خوب

داستان کوتاه چشمهای ارغوانی

داستان کوتاه چشمهای ارغوانی  داستانهای نازخاتون چشم های ارغوانی ؛     ‌‌ این‌جا‌دیگر‌کجاست؟ تا‌به‌عمرم‌همچین‌منظره‌‌تماشایی‌را‌ندیده‌بودم! خدای‌من،دارم‌درست‌میبینم! این‌همه‌‌گیاه‌خبررسان‌اینجاست؟ زمین‌سراسر‌پوشیده‌شده‌بود‌ازگیاهی‌سیمگون رنگ،گویی‌انگار‌برف‌آمده‌است! ناگفته‌نماند‌ساقه‌های‌سبز‌رنگ‌این‌گیاهان‌نیز

ادامه مطلب...
داستانهای نازخاتون نازخاتون

یه تیکه کتاب

یه تیکه کتاب رنج ما را دو تکه می‌کند. وقتی کسی‌که رنج می‌کشد، می‌گوید: «خوبم… خوبم…» به این دلیل نیست

ادامه مطلب...
داستانهای نازخاتون نازخاتون

یه تیکه کتاب

داشتنِ چیزی برای گفتن و نبودنِ کسی برای شنیدن، خیلی وحشتناک است. اوج بی‌کسی‌ست. 📕 کتاب:جنگجوی عشق ✍🏻 اثر: #گلنن_دویل_ملتن

ادامه مطلب...