برچسب: عاشقانه

داستانهای نازخاتون داستان کوتاه

داستان کوتاه آناهیتا

داستان کوتاه آناهیتا داستانهای نازخاتون نویسنده:پرستو عبداللهیان آنـاهیتـا   برو کنار آشغال میخوام بریزم، منوچهر بیا ببین دخترت چجوری منو

ادامه مطلب...
داستانهای نازخاتون رمان کوتاه

رمان کوتاه باسکول

رمان کوتاه باسکول نویسنده:زانا کوردستانی داستانهای نازخاتون گوشه‌ی پرده را کناری زد و از آن کنج به در حیاط نگاهی

ادامه مطلب...
داستانهای نازخاتون افیون

رمان کوتاه افیون

رمان کوتاه افیون نویسنده:حمید درکی داستانهای نازخاتون افیون ….     اصغردرآن شب سرد زمستانی با عجله چراغ خوراک  

ادامه مطلب...