برچسب: رمان واقعی

داستانهای نازخاتون داستان کوتاه

داستان کوتاه ناسپاس

داستان کوتاه ناسپاس نویسنده:حمید درکی داستانهای نازخاتون ناسپـاس     همه چیز بدست نسل شما خراب شده، اوضاع کنونی کشور

ادامه مطلب...
تنهایی داستانهای نازخاتون تهمینه

رمان کوتاه تهمینه

رمان کوتاه تهمینه نویسنده:پرستو مهاجر داستانهای نازخاتون   جناب سرگرد : خانمی اومدند و ادعا میکنند که همسرشون دو روز

ادامه مطلب...
داستانهای نازخاتون افیون

رمان کوتاه افیون

رمان کوتاه افیون نویسنده:حمید درکی داستانهای نازخاتون افیون ….     اصغردرآن شب سرد زمستانی با عجله چراغ خوراک  

ادامه مطلب...